image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami w Gminie Łukowa zwraca się już po raz czternasty o wsparcie kwesty 1 i 2 listopada 2015 r. na cmentarzu parafialnym w Łukowej na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków.
Za zebrane podczas ubiegłorocznej zbiórki pieniądze uregulowano zaległe należności w kwocie 1 tys. złotych oraz dokonano renowacji trzech XIX – wiecznych figur oraz wyprostowania innych trzech pomników zagrożonych zawaleniem na ogólną sumę 10 tys. zł. Ponadto gruntownemu remontowi poddane zostało żeliwne zabytkowe ogrodzenie nagrobka Marii Grodzieńskiej.
W ciągu 14 lat działalności Komitetu odnowionych i uchronionych przed zniszczeniem zostało 100 pomników na cmentarzach w Łukowej, Chmielku, Szarajówce, Osuchach i Borowcu za kwotę 104.339,18 zł.
Niech tak jak do tej pory miłość i wdzięczność do pochowanych Obrońców Ojczyzny i naszych Bliskich Zmarłych motywuje nas do dalszej wielkiej troski o te Miejsca Święte w celu należytego zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Pomnik Piotra Połucha z 1876 roku przed odnowieniem  Pomnik Piotra Połucha z 1876 roku po remoncie

Prace Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami w Gminie Łukowa – pierwszego na Ziemi Biłgorajskiej

Rok 2002 - Ufundowanie tablicy z nazwiskami powstańców styczniowych i odnowienie Pomnika Powstańców Styczniowych przez członków Komitetu – 2 tys zł I kwesta 2002 r. - 3.406,00 zł
Rok 2003 - Renowacja nagrobka Ks. Proboszcza Władysława Matuszyńskiego. Zabezpieczenie przed zawaleniem nagrobka Tomasza Matczyńskiego. Renowacja nagrobka Matki Proboszcza Klary Zuzanny Włodzyńskiej. II kwesta 2003 r.– 4.587,05 zł
Rok 2004 - Renowacja figur: Walentego Januszewskiego, Anny Jerzmanowskiej i Michała Kossakowskiego. III kwesta 2004 r. - 5.045,56 zł
Rok 2005 - Odnowienie i ogrodzenie nagrobków Bolesława Lutostańskiego i Marii Grodzieńskiej. Ogrodzenie nagrobka Anny Jerzmanowskiej. Remont, rekonstrukcja i konserwacja „nagrobka z kołyską”. IV kwesta 2005 r. - 6.001,08 zł
Rok 2006 - Remont pomnika, krzyży i ogrodzenia pomnika na cmentarzu w Szarajówce. Renowacja Pomnika Miecznika Warszawskiego z 1791 r. V kwesta 2006 r. - 6.175,57 zł
Rok 2007 - Zakończenie remontu Pomnika Miecznika Warszawskiego. Rekonstrukcja 38 krzyży i pomników na cmentarzu unicko-prawosławnym w Chmielku. VI kwesta 2007 r. - 8.278,70 zł, 3 euro
Rok 2008 - Renowacja figury Zofii Bohdanowicz. Udział w budowie nowego pomnika na cmentarzu partyzanckim w Osuchach – 3.000 zł. Rekonstrukcja Pomnika Niepodległości z 1933 roku obok szkoły w Osuchach. VII kwesta 2008 r.– 9.119,02 zł, 1 euro, 5 franków, 10 kopiejek
Rok 2009 - Rekonstrukcja „nagrobka z motylkiem” z 1833 r., odnowienie 3 figur: Dominika Maciejewskiego, Stanisława Matczyńskiego, Julii z Kamińskich Ciołek Maciejowskiej oraz 6 płyt nagrobnych na najstarszej części cmentarza. Udział w postawieniu pomnika zbiorowej pacyfikacji Osuch. Oczyszczenie i zaimpregnowanie pomnika przy kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku oraz pomnika Józefa Osucha – żołnierza AK. VIII kwesta 2009 r. – 8.637,65 zł
Rok 2010 - Generalny remont pomnika upamiętniającego pomordowanych w Borowcu. Renowacja dwu figur: Ludwika Matczyńskiego. Wzmocnienie 4 fundamentów pomników zagrożonych zawaleniem. Odczyszczenie i ponowne zakonserwowanie płyt na pomniku proboszcza Matuszyńskiego i Matki proboszcza Klary Włodzyńskiej. IX kwesta 2010 r.- 10.683,09 zł, 1000 forintów
Rok 2011 - Generalny remont 3 figur na najstarszej części cmentarza: bezimiennej figury z wysokim kamiennym krzyżem, pomnika Stanisławy z Matczyńskich Niedenthal z 1900 r. oraz figury Zofii Wysiekierskiej i Apolonii z Wysiekierskich Ostrowskiej z 1874 roku. X kwesta 2011 r. – 9.605,72 zł, 10 hrywien, 50 kopiejek
Rok 2012 - Generalny remont 3 figur na najstarszej części cmentarza: Jacenta Małujewa z 1922 r., Magdaleny z Grzybów Machowej z 1900 roku, Marcina Karpika z 1905 roku oraz figury Wiktora i Euzebii Leśniewskich. Wyprostowanie oraz wzmocnienie fundamentów zabezpieczających przed zawaleniem Pomnika Miecznika Warszawskiego. Wyremontowanie ogrodzenia najstarszej części cmentarza. XI kwesta 2012 r. – 9 237,88 zł + wpłata indywidualna 1200,00 zł
Rok 2013 - Podniesienie i wypoziomowanie 4 płyt nagrobnych z piaskowca oraz wykonanie wokół nich obrzeży. Umycie i zakonserwowanie także 7 płyt płaskich w najstarszej części cmentarza. Umycie i zakonserwowanie ponowne Pomnika Powstańców Styczniowych. Renowacja razem z wylewką fundamentów dwu figur: Anny Kożuszek i Zygmunta Hussara z 1908 r. XII kwesta 2013 - 11.657,03 zł, 7 EURO, 1 dolar, 25 forintów
Rok 2014 - Renowacja figur: Marcina Grandy, Jana Dwozyckiego, Maryanny z Gizów Lachowskiej, bezimiennej figury, zdekompletowanie pomnika Jana Roja. XIII kwesta 2014 - 11.904,93 zł, 5 dolarów, 2 euro, 1 turk lirasi
Rok 2015 – Renowacja XIX wiecznych figur: Piotra Połucha, Zofii ze Strusów Gochowej, Teofila Małui. Wyprostowanie pochylonych figur: Heleny i Władysława Tallat – Kiełłpsz i w porozumieniu z rodziną figury Tadrów oraz Grzegorza Mazura z 1878 roku. Remont żeliwnego ogrodzenia pomnika Marii Grodzieńskiej.

W sumie podczas trzynastu kwest zebranych zostało prawie 104.3 tys. zł, za które odremontowanych i odnowionych zostało 100 zabytkowych figur i nagrobków na cmentarzach w Łukowej, Chmielku i Szarajówce oraz w Osuchach i Borowcu.

Siedziba Komitetu: GOK Łukowa 569a, Nr konta BS Łukowa 30 9619000320010000 4675 0001

Administratorzy "Łukowa na starej fotografii" prowadzą portal społecznościowy pod tym samym tytułem na Facebook-u pod adresem:
https://www.facebook.com/pages/%C5%81ukowa-na-starej-fotografii/230152847173317
Średni dzienny zasięg tej strony to blisko pół tysiąca wejść.
Administratorzy zachęcają do udostępniania i przesyłania ciekawych starych fotografii o podobnej tematyce, które można by pokazać mieszkańcom Łukowej i jej okolic.
Oczywiście wszystkie fotografie będą odpowiednio oznakowane informacją o ich autorze czy źródle pochodzenia.

Goniec łukowski do nabycia w cenie 10 zł.

Kontakt z nami

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
Łukowa 569A
23-412-Łukowa

tel. 84 6874060, 6874053
e-mail: gokluk1@wp.pl
administrator: informatyk@lukowa.pl

Copyright © 2024 Oficjalny serwis internetowy Gminy Łukowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.