Gmina Łukowa informuje, iż na terenie gminy trwają prace budowlane dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych, na zadania pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 109477L na odcinku od km 0+205,00 do km 0+667,00”,

    kwota dofinansowania: 116 772,00 zł,

    całkowita wartość zadania: 233 544,16 zł.

    Celem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 109477L o długości 462 m i szerokości 3,5 m. Pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m i długości 924 m. Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na utwardzone pobocze. Planowane jest wykonanie mijanki zlokalizowanej w km 0+407,00 o długości 25 m i szerokości 1,5 m.

 

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 109477L Łukowa I – Chmielek I na odcinku od km 1+440,00 do km 1+790,00 wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej Nr 2943L”,

   kwota dofinansowania: 139 317,00 zł,

   całkowita wartość inwestycji: 278 635,20 zł.

    Celem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 109477L długości 350 m oraz odcinka drogi łączącego z droga powiatową nr 2943L o długości 87 m (łącznie 437 m). Pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m i długości 874 m. Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na utwardzone pobocze.

 

Zdjęcia 1

Zdjęcia 2

Goniec łukowski do nabycia w cenie 10 zł.

Kontakt z nami

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
Łukowa 569A
23-412-Łukowa

tel. 84 6874060, 6874053
e-mail: gokluk1@wp.pl
administrator: informatyk@lukowa.pl

Copyright © 2023 Oficjalny serwis internetowy Gminy Łukowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.