Informacja

W związku z częstymi, krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, które są główną przyczyną awarii zamontowanych na terenie naszej gminy instalacji solarnych, informuję, że generalny wykonawca przedsięwzięcia zaproponował na zebraniach mieszkańców, jakie odbyły się w miejscowościach Łukowa i Chmielek w dniu  07. 07. 2019 r.

promocyjny

montaż zestawu podtrzymującego napięcie ( UPS), który będzie zapobiegał przerwom w dostawie energii elektrycznej, a tym samym awariom zestawu solarnego.

Promocyjna cena zakupu UPS - a wynosi wraz z montażem 550,00 zł.

Zamiar zamontowania UPS - a należy zgłosić w Urzędzie Gminy Łukowa w pokoju nr 3, lub bezpośrednio u Wykonawcy robót.

Promocyjny montaż UPS -ów potrwa do końca lipca br.

Charakterystyka instalacji solarnych, Obsługa

Informacja


Fotowoltaika

Zgodnie z ustaleniami, jakie zostały przekazane na zebraniach mieszkańców gminy w miejscowościach Łukowa i Chmielek w dniu 07 lipca bieżącego roku informuję, że Wójt Gminy Łukowa ogłasza nabór i zaprasza do składania deklaracji dotyczących zamiaru montażu:

  • instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 KW,
  • pieców C.O. na biomasę

z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w terminie do dnia 23 lipca br.

Druki deklaracji dostępne są na stronie internetowej gminy ug.lukowa.bip.lubelskie.pl oraz w pokoju nr 3 Urzędu Gminy, w którym można uzyskać niezbędne informacje oraz złożyć wypełnioną deklarację.

Niezłożenie deklaracji w podanym terminie będzie traktowane jako brak zainteresowania udziałem w projekcie.

Deklaracja

Informacja - pismo

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów wykorzystujących biomasę na terenie Gminy Łukowa w ramach Projektu pn. "Poprawa jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą dla zrównoważonego rozwoju Gminy Łukowa".

Inwestor: Gmina Łukowa

Wykonawca: FlexiPower Group

 PREZENTACJA

Goniec łukowski do nabycia w cenie 10 zł.

Kontakt z nami

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
Łukowa 569A
23-412-Łukowa

tel. 84 6874060, 6874053
e-mail: gokluk1@wp.pl
administrator: informatyk@lukowa.pl

Copyright © 2023 Oficjalny serwis internetowy Gminy Łukowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.